Bokningsvillkor

 

Detta är bokningsvillkoren mellan Topo Travel AB och våra Gäster. I denna text anges Topo Travel AB som ”vi”/”oss” och gästen ibland som ”du”/”dig”. 

 

ÅLDER

På alla våra aktiviteter gäller minimiåldern 18 år om inget annat anges. Undantag kan göras om man deltar tillsammans med målsman, men bara efter samråd med oss.

 

BOKNINGENS GILTIGHET OCH BETALNING

Efter bokningen får du en bokningsbekräftelse via e-post. Din bokning är bindande och du förbinder dig att betala en deposition på 2000 kr inom 14 dagar från bokningen. 

Resterande del ska betalas senast 14 dagar innan startdatum. 

Bokning närmare än 14 dagar från startdatum kan bara göras efter överenskommelse med oss och i så fall ska hela summan betalas omgående.

Betalning sker via faktura som skickas din den mailadress som angivits vid bokning.

 

AVBOKNING

Om du vill avboka din resa/aktivitet kan du göra det enligt följande avbokningsregler:

  • Vid avbokning senast 60 dagar före resan/aktiviteten betalar du bara depositionen på 2000 kr och får tillbaka resterande belopp som betalats in. Detta gäller även om du ej hunnit betala depositionen.
  • Vid avbokning 60 – 30 dagar före resan/aktiviteten får du tillbaka 50% av resans totala pris. Du som resenär/deltagare är med andra ord skyldig att betala 50% om det inte redan är gjort. 
  • Vid avbokning inom 30 dagar före resan/aktiviteten görs ingen återbetalning och du som resenär/deltagare är skyldig att betala 100% av resans totala pris om det inte är gjort.

Avbokning görs skriftligen via mail till info@topotravel.se och ska bekräftas av oss. 

I resans pris ingår ej avbeställningsskydd. Vi rekommenderar vi att du löser det med ditt försäkringsbolag. Om du som resenär/deltagare blir sjuk och ej kan medverka på resan/aktiviteten behöver du en försäkring som täcker din medverkan. Detta så att Topo Travel och övriga deltagare ej blir drabbade och kan genomföra resan/aktiviteten som planerat.

 

INSTÄLLD RESA

Topo Travel AB förbehåller sig rätten att ställa in en aktivitet om antalet anmälda deltagare är för få.

Aktiviteten kan även ställas in vid sjukdom (guidens), om inte ersättare kan ordnas. 

Vid av Topo Travel AB inställd aktivitet bokas du i första hand om till annat datum. Val av ersättningstillfälle sker i samråd med oss. Om ombokning ej kan ske, föreligger ingen betalningsskyldighet för anmälda gäster, dvs du får tillbaka det du betalt in till oss, inkl depositionsavgiften.

Ingen ersättning görs för de kostnader som eventuellt uppkommit för dig som resenär/deltagare i samband med resan, tex biljetter, hotell etc.

 

FÖRSÄKRING

Deltagare förbinder sig att före aktivitetstillfället förvissa sig om att adekvat försäkring finns, exempelvis genom hemförsäkring, olycksfallsförsäkring genom skola, fackförening eller arbetsgivare. För alpinklättring rekommenderar vi att du tar en försäkring genom Svenska Klätterförbundet www.klatterforbundet.com (Detta ger även vissa rabatter, ta med medlemskort.) 

 

FORCE MAJEURE

Deltagaren har ingen rätt till ersättning eller återbetalning om felet är deltagarens fel eller vid extraordinära/oundvikliga händelser i betydelse force majeure. Exceptionella och oundvikliga händelser som ligger utanför arrangörens kontroll är till exempel: allvarliga säkerhetsproblem som krig, terrorism, allvarlig sjukdom/utbrott av pandemi, naturkatastrofer eller plötsligt politiska eller rättsliga åtgärder (som förändringar i luftrummet, inträdeskrav, på vilka arrangören har inget inflytande).